umów się na konsultację 533 728 335

Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego http://lenacor.pl/ zwanego dalej Serwisem.

1. Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest F.H.U. „Lenacor” Grzegorz Klonek z siedzibą w miejscowości Czeladź 41-253, Akacjowa 7, NIP: 644 295 49 52, zwanym dalej Administratorem.

2. Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.

3. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

4. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:

a. wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
b. ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
d. przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych
e. złożenia skargi do organu nadzorczego.

5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia zgody.

6. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.

8. Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne;
c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO).

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: F.H.U. „Lenacor” Grzegorz Klonek. 41-253 Czeladź, Akacjowa 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.